SON DAKİKA

YENİLENEN TESİS BÖLGEYE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK!

Haber Tarihi: 02 Kasım 2022 - 14:15

Niğmet Büyükbaş Hayvan Besi Tesisi yenilenerek yeniden faaliyete geçiyor. 2014 yılı öncesi 25 bin büyükbaş hayvan bulunduran Niğmet Hayvan Besi Tesisi, vatandaşların kokudan rahatsız olması üzerine 2014 yılında tesisteki tüm hayvanları satarak faaliyetini durdurmuştu. Yeni ÇED raporunda belirtildiği üzere tesis sahibi hayvan varlığını 5 bin 500’e düşürerek faaliyetlerine yeniden başlıyor. Yeni ÇED raporunda 2014 yılından sonra işletme sahibi adına hiçbir hayvan tedariki ve işletmede bakım-beslenmesi yapılmadığı fakat 2017-2018 yıllarında Bakanlığın onayı ile Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilerek yurt içinde dağıtımı ESK adına yapılan hayvanlar için Bakım ve Besleme Sözleşmesi yapılarak işletmede (ESK) Bakanlık adına hayvan bulundurulduğu ifade edildi. Çıkan yeni ÇED raporunda tesisin 2018 yılından itibaren çevre sorunu oluşturmadığı şu ifadelerle açıklandı: “Bu dönem (2017-2018) ve sonrası şu ana kadar işletmeye ait herhangi bir çevresel rahatsızlık veren çevresel kirlilik ve koku açısından olumsuz bir durum tespiti veya şikayeti olmamıştır. Hatta işletmenin kuruluş döneminde eksik kalan alt yapı, çevresel koruma önlemlerine ait tüm şartlar yerine getirilerek yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından tespiti sağlanmıştır. Böylece kurumların belirlediği tüm yönetmelik şartlarına uygun halde ve Ari işletme özelliklerine uygun standartlarda alt yapı ve tesisler yenilenmiştir.” ÇED Raporunda işletmede çalışacak personel sayısı ve vasıfları ise şu şekilde yer aldı: “1 Ziraat Mühendisi, 1 Veteriner Hekim, 1 Tekniker, 1 Muhasebeci, 6 kişi Yemci, 4 kişi Yem hazırlama Rasyoncu ve dağıtımcı, 2 kişi Operatör ( Traktör-Yem karma ), 2 kişi Bekçi-Güvenlik, 1 kişi Aşçı, 1 kişi Bulaşık- Servis elemanı olmak üzere toplam 20 personel istihdam edilecektir.”İşletmenin kaba yem ihtiyacının çevrede bulunan çiftçi ve üreticilerden tedarik edileceği, Kesif yem ihtiyacı ise Batıun Yem Ofis Yem firmaları ve TMO’dan alınacağı ifade edildi.

ÇED RAPORU: NİĞMET HAYVANCILIK BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİ TESİSİ PROJESİ

Faaliyet sahibi tarafından planlanan 5500 büyükbaş veya 25.000 küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için tesiste yetiştirilecektir.  Damızlık ve besilik Büyükbaş (Damızlık Sığır) veya Küçükbaş (Koyun) cinsi hayvanlardan elde edilecek et üretimi için hayvanlar yarı açık Ahırlarda ve yarı açık Padoklarda ( Ağıllarda) barındırılarak uygun koşullarda ve sürekli yem verilerek beslenecekler.

Her bir Ahır veya padok bölümünde bulunan yem yollarına bakan yemleme alanlarına işletmede hazırlanan ve Ziraat Mühendislerince belirlenen yem rasyonlarına uygun karma yemler ile sürekli yem verilmek kaydıyla açık beslenme tercih edilmektedir.  Sürekli ve her daim yemleme alanlarında yem bulundurularak hayvanların tamamının yem yemeye erişmesi ve günün her zamanında yem yemelerini sağlayacaktır. Hayvan başına yemleme alanına düşen hayvan sayısı Sığırlar için ortalama 60 cm, koyunlar için 30 cm olarak planlanmıştır. Böylece her padokta aynı anda tüm hayvanların yeme ulaşması sağlanmış olacaktır.  İşletmeye genellikle yurtdışından veya Trakya bölgesinden Damızlık özellikleri olan Sığırlar veya Koyunların alımı yapılacaktır. Damızlık Sığırlar (Erkek veya dişi) ırk özelliklerine göre ayrı padok ve bölmelerde bulundurulacaktır. Böylece hayvan genetiğine ve ihtiyacına uygun yemleme, bakım, tohumlama ve diğer takip işlemleri yapılarak kayıt altına alınacaktır.

İşletmeye alınan hayvanlar genellikle Tarım ve Orman Bakanlığının yurda girişine izin verdiği kriterlere uygun olan, Sığırlar için 7-9 aylık / 200 kg ağırlığında, Koyunlar için 4-5 aylık / 40 kg ağırlığında olması tercih edilecektir. Hayvanların işletmede bulundurma süresi Sığırlar için 13-14 aylık/ 350-400 kg aralığında, Koyunlar için 7-8 aylık / 60 kg iken satılacaktır.

İşletme 2014 yılında çiftlikte bulunan hayvanlarını satarak işletmedeki hayvan varlığını sonlandırmıştır. Bu tarihten sonra işletme sahibi adına hiçbir hayvan tedariki ve işletmede bakım-beslenmesi yapılmamıştır. Fakat 2017-2018 yıllarında Bakanlığın onayı ile Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilerek yurt içinde dağıtımı ESK adına yapılan hayvanlar için Bakım ve Besleme Sözleşmesi yapılarak işletmede (ESK) Bakanlık adına hayvan bulundurulmuştur. Bu dönem (2017-2018) ve sonrası şu ana kadar işletmeye ait herhangi bir çevresel rahatsızlık veren çevresel kirlilik ve koku açısından olumsuz bir durum tespiti veya şikayeti olmamıştır. Hatta işletmenin kuruluş döneminde eksik kalan alt yapı, çevresel koruma önlemlerine ait tüm şartlar yerine getirilerek yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından tespiti sağlanmıştır. Böylece kurumların belirlediği tüm yönetmelik şartlarına uygun halde ve Ari işletme özelliklerine uygun standartlarda alt yapı ve tesisler yenilenmiştir.

İşletmede çalışacak personel olarak; 1 Ziraat Mühendisi, 1 Veteriner Hekim, 1 Tekniker, 1 Muhasebeci, 6 kişi Yemci, 4 kişi Yem hazırlama Rasyoncu ve dağıtımcı, 2 kişi Operatör ( Traktör-Yem karma ), 2 kişi Bekçi-Güvenlik, 1 kişi Aşçı, 1 kişi Bulaşık- Servis elemanı olmak üzere toplam 20 personel istihdam edilecektir.

İşletmenin kaba yem ihtiyacı çevrede bulunan çiftçi ve üreticilerden tedarik edilecektir. Kesif yem ihtiyacı ise Batıun Yem Ofis Yem firmaları ve TMO’dan alınacaktır.

İşletmedeki hayvanların gübreleri sürekli sıyırıcı ekipmanlar ile sıyırılarak gübre kanalları ve gübre havuzlarında toplanılması sonunda Gübre Seperatörü ile katı-sıvı gübre ayrıştırılması yapılacaktır. Sıvı gübreler, Sızdırmaz Sıvı Gübre Depolama bölümünde stoklanacak, Katı gübreler ise sepere edilerek %60 kurutulmuş gübrenin Betonarme sızdırmaz gübre stok alanında kurutulması ve fermente edilmesi sonunda sözleşmeli kurum veya üreticilere satışı yapılacaktır. Ayrıca Tekirdağ’da bulunan Biyogaz tesisinin ihtiyaç duyması halinde katı-sıvı gübre jel olarak Vidanjörlere dolumu yapıldıktan sonra sevki sağlanacaktır. Böylece işletmede gübrenin koku ve çevresel yan etkileri giderilmiş olacaktır.

İşletme İş Akım Şeması

3-Kapasitesi: 5.500 Büyükbaş veya 25000 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

4-İşletme Faaliyet Bilgileri; Ziraat mühendisi nezaretinde hasadı yapılan ve depolanan yemler teknolojik yeterliğe sahip makinalarda kırılacak, karıştırılacak ve öğütülecektir. Gerekli olan yardımcı katkı maddeleri vitaminler, mineral tuzlar, yerli piyasadan karşılanacaktır.
Üretimin her safhasında kalite kontrolleri yapılacak kalite ve verimlilik esas alınarak yem rasyonuna uygun hazırlanacaktır.
Hayvanların bakımı veteriner hekimler nezaretinde yapılacak en iyi cins özelliği bulunan hayvan ırklarının üretimi için yemleme, sulama, havalandırma, aşılama, koruyucu hekimliğin en son teknikleri kullanılacaktır.
İşletmede hayvanlar kuru ot, saman, silaj mısırı, arpa ve kesif yemle beslenecektir.
Yemler otomatik hazırlama yem karma makinaları ile hayvanların önüne kadar gelecektir.
Sulama sistemi merkezi ve otomatik donmaz suluklarla yapılacaktır.
Ahırların temizliği otomatik ve sıyırıcılı temizleme makinalarıyla yapılacak ve hayvansal atıklar/gübreler sızdırmaz gübre havuzu ve gübre kanalları ile sepere edilerek depolama alanlarına aktarılacaktır.
Projenin uygulanacağı işletmede yarı açık serbest duraklı hayvan yetiştirme sistemi uygulanacaktır.
Sistem sadece yarı açık bir sistem olmakla kalmayıp aynı zamanda iklim ve bölge koşulları göz önüne alınarak yeniden havalandırılması yapılmıştır.
Sistemin avantajı bina ve tesis hayvan refahına uygun olması, hastalık riskini en aza indirmesi sonucu ve döl veriminin arttırılmasıdır.

5-Çiftliğe Ait Genel Bilgilendirmeler;
5.1- Çiftlik için ilk inşaat aşamasında ülkemizdeki Et fiyatlarının artışı ve Tarım Bakanlığının acil ihtiyacı ile alt yapısı henüz hazır olmadığı halde karantinaya hayvan alındığında işletmede koku oluşmuştu.
5.2- İmar planı çalışmaları bu sebeple gerçekleşemedi ve İl Özel İdaresinde bu nedenle süreç tamamlanamadı. Yapılan inşaatlara ait İmar barışı sürecinde çiftliğin altyapı ve çevresel eksiklerini giderdik ve Yapı kayıt belgesi aldık.
5.3- Sonrasında Et ve Süt Kurumunun ihtiyacından dolayı işletmeye ESK dan herhangi bir bedel alınmaksızın kesimlik besi danası konuldu, bu dönemde herhangi bir şikayet alınmadı.
5.4- ÇED başvurusu yaptığımız o dönemde işletme kapasitemiz 25 bin baş Büyükbaş besicilik için başvurmuştuk. Bu kararımızdan vazgeçtik. Şuan 5.500 Baş Damızlık ve Ari işletme yapmaktayız. İşletmemiz kapasite olarak hem çok yeterli, altyapısı tamamlanmış olması nedeniyle koku, çevre atığı, kirlilik sorunlarının oluşması engellenmiş durumda. İşletmede Gübre Havuzları, Katı ve Sıvı Gübre Lagunları, Beton zeminde gübre kanalları ile işletmenin gübre kontrolü otomatik sağlanmaktadır. Modern ve teknolojik ekipmanlar ile gübre sepere edilerek tarlalarda kullanılacak hale getirilmektedir.
5.5- Şimdi ise ÇED sürecimiz de 5.500 baş Büyükbaş veya 25.000 baş Koyun kapasite ile süreç devam ediyor. Bu süreçte ÇED Belgesini alıp işletmeyi Tarım Bakanlığının tebliğine uygun Ari işletme yapmak istiyoruz.
5.6- İşletme faaliyete geçtiğinde; Bölge halkının ekonomisine katkıları olacaktır.
En az 20 kişilik çalışanı için işgücü ihtiyacı bölgeden karşılanacaktır,
Erzak, Yiyecek- içecek ve gıdalarının temini,
Nakliye ve ulaşım ihtiyacının bölgeden karşılanması,
Üretici ve çiftçilerden Yem ihtiyacı karşılanacaktır ( Kaba yem ve Arpa-Buğday, Mısır, Ayçiçeği vb. yemler) İşletme yıllık 250 milyon TL Katma değer üretecektir.

BU HABERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞ

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.