SON DAKİKA

Trakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladı

Bu haber 23 Ağustos 2019 - 14:59 'de eklendi ve kez görüntülendi.

TRAKYA Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik), ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Buna göre, yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat, ton başına 2 bin 650 lira olarak belirlendi.

Trakya Birlik’ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye’de bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 80-85 civarında payı ve yüzde 50’lere varan yüksek yağ oranı ile ülkemizde üretimi gerçekleştirilen stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerin başında geldiği belirtildi. Açıklamada, “Ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeğinin üretiminde 2000 yılından bu yana gerek Devletimizce üreticilerimize sunulan tarımsal destek ve teşviklerin yanı sıra ileri tarım tekniklerinin yaygınlaşması ile yüksek verim ve yağ oranına sahip tohumluk kullanımının artması, gerekse de üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacına uygun olarak üreticilerimizin alternatif ürünlerden elde ettikleri kazancın yağlık ayçiçek ürününde de sağlanmasını hedefleyen ithal ikame ürünler üzerinde uygulanan yerli üretimi destekleyici gümrük vergisi uygulamaları neticesinde 850-900 bin ton seviyelerinde olan üretim miktarları 1 milyon 400-1 milyon 500 bin seviyelerine yükselmiştir. Buna mukabil, ülkemizin kendi kendine yeter seviyeye ulaşabilmesi için asgari 2,5 milyon ton seviyesinde üretim gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu hedef ve gereklilik çerçevesinde, üreticilerimizin ürün münavebesinde yağlık ayçiçeği üretiminin daha fazla yer alması, yeni üretim bölgelerinin kazanılması konusunda, tarımsal üretim desteklerinin günün koşullarına göre (bölgesel maliyet farkları gözetilerek) güncellenerek ödenmesi, üretici örgütlerinin finansmana erişim ve fiziki alt yapılarının güçlendirilmesi noktasında desteklenmesi ile lisanslı depoculuk sisteminde yağlık ayçiçek ürününün işler kılınması için gereken düzenlemelerin hayata geçirilmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.

Trakya Birlik açıklamasında,  yıllara göre değişiklik göstermekle beraber ülkemizde üretilen yağlık ayçiçeği ürününün yüze  20-30 orandaki bölümünün birlik tarafından  mübayaa edildiği belirterek, şöyle denildi:

“2019/2020 İş yılı Türkiye yağlık ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400-1 milyon 450 bin tonun üzerinde gerçekleşerek son yıllardaki en yüksek üretim seviyesine erişmesi beklenmekte olup halihazırda birliğimize bağlı kooperatiflerimiz ortaklarınca 2019/2020 iş yılı ayçiçeği alım kampanyasında 408 bin ton rekolte taahhüt edilmiştir. Birliğimiz faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadı Ağustos ayının ilk haftasında başlamış olup, kooperatiflerimizde hasat günden güne yoğunlaşmaktadır. Birliğimize bağlı 48 kooperatifimize ait 102 alım merkezi ve iki fabrikamızda bugüne kadar toplam 61 bin  ton ayçiçeği mübayaası gerçekleştirilmiştir. 2019/2020 üretim sezonunda gerek ülkemizde gerekse de başta Ukrayna, Rusya olmak üzere Romanya ve Bulgaristan gibi çevremizde ki önemli üretim bölgelerinde de yüksek rekolte dolayısıyla yüksek miktarda ayçiçek tohumu ve ham ayçiçek yağı ihracat rakamları beklenmektedir. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, ithalde uygulanan gümrük vergilerinde ki değişimler, üretim maliyetleri bir bütünüyle göz önüne alındığında geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçek üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanarak üretici ortaklarının menfaatlerinin korunması noktasında birliğimizce 2 ayı aşkın bir süredir yürütülen çalışma ve temaslar nihayete ulaşmış olup, bu çerçevede Tarım Bakanlığımız riyasetinde, Ticaret Bakanlığı yetkililerimiz, başta birliğimiz olmak üzere üretici örgütleri ve bitkisel yağ sanayicileri olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar ve istişareler neticesinde gerek tarımsal üretimin gerekse de tarımsal üretime dayalı yerli ve milli sanayinin sürdürülebilirliği birlikte değerlendirilerek çiftçi memnuniyetinin sağlanacağı fiyat seviyesi olarak yüzde 40 yağlı standart ürün için 2.500 TL/TON alım fiyatı tespit edilerek Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli tarafından 8 Ağustos tarihinde ilan edilmiştir.”

Açıklamada, bu u çerçevede belirlenen alım fiyatının yurt içinde 31.01.2020 tarihine kadar cari kılınmasını sağlayacak Gümrük Vergisi Uygulaması 22 Ağustos tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilerek, “ Gelinen bu noktada, birliğimizce 2019/2020 iş yılında ayçiçeğine uygulanacak ön alım fiyatının belirlenmesi hususunda 23 Ağustos 2019 tarihinde  yönetim kurulumuzca toplanılarak Bakanlığımızın açıkladığı yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2.500,00 TL/Ton fiyat üzerinden uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için alım fiyatı 2.650 TL/Ton olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.875,00 TL/Ton’a karşılık gelmekte olup bu doğrultuda üretici ortaklarımıza yüzde40 yağlı baz ürün üzerinden her yüzde 1 ilave yağ oranı için yüzde 1,5 oranında 37,5TL/ton’a tekabül eden yağ primi ödenecektir. Birliğimiz tarafından 2019/2020 üretim sezonunda üretici ortaklarından 300-350 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre birliğimizce kooperatiflerimize bildirilen ödeme programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Birliğimizce açıklanan fiyat Ön Alım Fiyatı olup, birliğimizin 2019/2020 iş yılında faaliyetlerinden elde edeceği müspet fark, kurumsal kooperatifçiliğin en önemli göstergesi ve başarı nişanesi olan Risturn dağıtma kriteri çerçevesinde mevzuatımız hükümleri doğrultusunda ortaklarımıza Resturn (kazanç) payı olarak dağıtılacaktır” denildi.

Açıklamanın son bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz için stratejik öneme sahip yağlık ayçiçeği üretiminin ülkemizin kendi kendine yeter üretim seviyelerine ulaşmasında temel faktör olan üretici memnuniyetinin sağlanması noktasında desteklerini esirgemeyen  Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan’a ve her iki Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına, fiyat belirleme sürecinin başından itibaren konunun yakın takipçisi olarak desteklerini her daim bölge çiftçisi ve Türk tarımının hizmetine sunan TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a , yine süreci yakından takip ederek destek veren bölge milletvekillerimiz ile yerli ve milli duruşla milletin efendisi Türk çiftçisi lehine politikaların belirlenmesinde destek veren tüm sektör paydaşlarına teşekkür eder, ayçiçeği alım kampanyasının ülkemiz, üretici ortaklarımız ve camiamız için bereketli ve hayırlı olmasını dileriz.”