SON DAKİKA

Roman çocuklar Kur an ile sosyalleşiyor

Bu haber 04 Şubat 2015 - 13:30 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Çorlu İlçe Müftülüğü’nün açtığı Gül ve Çiçek adlı iki kursta, 4 – 6 yaş grubundaki çocuklar Kur’an dini bilgiler ve okuma yazma öğreniyor. Resim boyama ve değişik el sanatları etkinliklerine katılıyorlar. Kurslara anneler de katılabiliiyor.

Ro­man va­tan­daş­la­rın yoğun olarak ya­şa­dı­ğı Hı­dı­ra­ğa Ma­hal­le­si’nde aç­tık­la­rı iki Ku­r’­an kur­sun­da ço­cuk­la­ra di­ni ve ma­ne­vi değer­ler eği­ti­mi ve­ril­di­ği­ni an­la­tan Çor­lu Müf­tü­sü Adem Gül­mek, kurs­la­rın ço­cuk­la­rın hem ma­ne­vi ge­li­şim­le­ri­ne hem de dav­ranış­la­rı­na olum­lu kat­kı sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Kurs­la­rın sa­bah 9’da baş­la­yıp 21.00’e ka­dar de­vam et­ti­ği­ni, ço­cuk­la­rın oku­la başlama­dan kurs­lar sa­ye­sin­de oku­ma yaz­ma da öğ­ren­di­ği­ni ak­ta­ran Gül­mek, kurs­la­rın ço­cuk­lar açı­sın­dan fay­da­lı ol­du­ğu­nu vurgula­dı.

ANNELER DE KATILIYOR

Gülmek, Hıdırağa Mahallesi’ndeki kurslarda sadece çocuklara eğitim verilmediğini, çocukların annelerine de Kur’an okuma, dini ve manevi bilgiler verildiğini vurguladı. İsteyen herkesin kurslara katılabileceğini ve şu an katılımın beklediklerinde de fazla olduğunu kaydetti.